536 237 684 535 289 260 @ szkoleniapfron@pir.pl

Różni podróżni – obsługa bez barier. Szkolenie dla pracowników sektora transportu zbiorowego

Fundusze europejske Polska Unia Europejska

Uczestnikami szkolenia mogą być pracownicy przewoźników szynowego i kołowego transportu zbiorowego, pracownicy zarządców dworców i pracownicy zarządców infrastruktury

Grupa max. 10 osób

Czas 16 godzin / 2 dni ( pracownicy )

Czas 4 godziny (kadra zarządcza)

Szkolenia organizowane
na terenie całego kraju

Uczestnicy szkoleń mają zapewniony:

Certyfikat

Profesjonalizm kadry trenerskiej

Materiały szkoleniowe

Do udziału w szkoleniach zapraszamy w szczególności osoby, które:

Są pracownikami przedsiębiorstw świadczących usługi transportu zbiorowego

Chcą podnieść kwalifikacje z zakresu obsługi różnych podróżnych w transporcie zbiorowym

Potrzebują usystematyzować i ugruntować wiedzę z zakresu postępowania wobec osób z różnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością

Chcą swoją postawą wspierać w życiu codziennym osoby niepełnosprawne

Do udziału w szkoleniach zapraszamy pracowników zajmujących następujące stanowiska:

sprzedawca biletów, pracownik obsługi dworca/punktu obsługi pasażera, członek drużyny konduktorskiej, pracownik świadczący usługi asysty na dworcu, kontroler biletów, kierowca, motorniczy, pracownik działu kadr/zarządzania zasobami ludzkimi, trenerzy wewnętrzni.

Chcą nauczyć się tego:

Jakie są zasady bon tonu w obsłudze różnorodnych podróżnych

Jaka jest specyfika i ewentualne potrzeby podróżnych z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, ruchu, chorobami psychicznymi

Jakie mogą być rodzaje niepełnosprawności

Jak pomagać różnorodnym podróżnym w sytuacjach nadzwyczajnych, kryzysowych

Jak wziąć udział w szkoleniu?

PFRON
1

Złóż dokumenty do PFRON

Do pobrania
2

Potwierdzenie uczestnictwa

po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w
szkoleniach pracownik PIR skontaktuje się z uczestnikiem
w celu ustalenia lokalizacji i terminu szkolenia

3

Szkolenie

widzimy się na szkoleniu